0. číslo 1. číslo 2. číslo 3. číslo 4. číslo 5. číslo

Logo setkání Logo setkání

Sobota 21. srpna 5. číslo zdarma

Úvodník

Jestlipak už víte, že na Svaté Hoře vedle Březnické brány roste Nesvatá hora? Přesvědčil jsem se o tom včera několik minut před půlnocí. Šel jsem kolem této brány a najednou slyším takové zvláštní šustění.O. Fišar Přijdu blíž a vidím horu koster. Lidských koster. Naštěstí jen dvě z nich byly polomrtvé a ty se mě hned ptaly: “Nevíš, kde jsou ti, kteří nás zde odhodili? Tolik se nám u nich líbilo…” Poslal jsem je schválně na úplně opačnou stranu. Doufám, že si zlomily hnáty v té tmě či zapadly do nějaké hluboké strže.

Bratři redemptoristé jsou právem pyšní na svou Svatou Horu, ale věřím, že stejnou radost nebo ještě větší budou mít z této Nesvaté hory, z hory koster našich starých člověků.

Nechtěl bys přiložit ruku k dílu a pomoci zvětšit tu “Nesvatou horu”? Ale udělej to s co největší upřímností, ať se ta kostra starého člověka už nehýbá a nestraší kolemjdoucí. Díky za to.


Vod zelené žáby obsah
Žabička

Zelená žába odjíždí na několikaletou dovolenou, jejíž délku zatím neupřesnila a nechává nám svou poslední předpověď. Vyšší nápor poutníků se očekává poslední hodiny setkání, ale ti teplo nepřinesou. Jelikož bude maximálně 22 stupňů, věříme, že nás rozehřeje velká radost v srdci a bude jasno. Očekáváme mlhu před očima z dlouhých slz, které osuší až pozdní hodiny nebo sám Bůh. Slunce vstane minutu před šestou a spát půjde chvíli po zprávách, kdy se i ti poslední poutníci, kteří v neděli odjedou, budou vracet domů. Měsíček bude vyzařovat pohodu a klid, kterou sbíral celý týden až do druhé hodiny ranní. Tak až budete daleko, neplačte, však se zase sejdeme. A Pán je s námi pořád.

Vaše žabička

P.S. 21.8 V 18 00 bude do konce prázdnin zbývat neuvěřitelných 885 600 sekund !!!


Wtipy :-) obsah

Jaký je rozdíl mezi řidičem ostravsko-opavského biskupa a řidiče zásobování potravin? Žádný. Oba dva vozí Lobkowicze.

Noční služba
Už mě prostě nebaví dívat se do čtyř stěn.
Už aby bylo ráno a já mohla ven.
V týhle kleci ze skla, šesti věšáků,
nejradši bych utekla, kam?… Do spacáku.
Krabice místo koše támhle v rohu stojí,
vypadá to suše, nikdo se tu nebojí.
Světlo svítí ztěží, asi vypnou proud.
Kdo asi poběží? … Nikdo se nechce hnout.
Takový ticho může být jen na recepci,
kdo co ale zmůže? zas vidím tu krabici.
Nevím, co mám dělat, už mě to nebaví,
snad mě z omalovánek mraveneček pobaví.
mraveneček je hotov, zpívá si tu svou
nějaká divná můra lítá mi nad hlavou.
Naráží do skla dveří, chce se dostat ven.
V hlavě mi zas leží ten zítřejší den.
Už aby tu byl, já chci rychle ven
už aby tu byl, ten zítřejší den.
Tak kde je?
…Ha, no konečně je už ráno!
Šárka Matošková, recepce 6. ZŠ


Televize pokoje obsah

Určitě by Vás zajímalo, co je to Telepace, a proto jsme se zeptali jeho ředitele salesiána otce Leoše Ryšky, jak Telepace vzniklo a co je jeho činností.

Poprvé jsme točili v Čenstochové, kde vznikl film “Abba, Otče.” Ještě jsme se nijak nejmenovali. Objevili jsme tam kouzlo něco hezkého udělat.

Italská organizace Telepace (=televize pokoje) nás nadchla tím, jak vše dělají, svou nekomerčností, žitím jen z darů Boží prozřetelnosti. Bylo však potřeba se tomu věnovat profesionálně. Vznikla tak česká pobočka Telepace jako nadace pro podporu vzdělávání a výchovu mládeže se sídlem v Ostravě. Vytváříme pořady, které nabízíme veřejnoprávní televizi. Jsou to pořady o postižených dětech, o hendikepovaných lidech a sloužíme i církvi. V budově máme také klaunské divadlo, redakci Proglasu, ateliér pro vytváření animovaných filmů a školičku filmové amatérské tvorby.


Perly-ičky z hory obsah

Podle oficiálního rozpisu příjezdů a odjezdů biskupů, který tiskový tým obdržel od hlavních organizátorů, by se měly dít zvláštní věci. Řidič biskupa Lobkowicze má přijet o den později než sám biskup a navíc má koncelebrovat mši svatou.


KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI PŘÍBRAMI obsah

V krásném letním počasí začala netradiční křížová cesta v parku u nádraží v Příbrami. Účastnil se jí i biskup Ostravsko-Opavské diecéze Mons. František Lobkowicz. Na úvod zahráli mladí scénku o tom, že člověk má mnoho cest a způsobů pro život, ale jen jedna je správná, a to cesta za Ježíšem a s křížem. Poté se vyšlo do ulic Příbrami. Po cestě byli čtyři zastavení – nádraží, továrna, důl a kostel. Po cestě se mladí lidé střídali v nesení kříže. Sám Otec biskup také absolvoval notný kus cesty s křížem. Na závěr křížové cesty se v kostele symbolicky přibily hřeby do kříže a po chvilce rozjímání se celý průvod za zpěvu písni vydal zpět na Svatou Horu.
OBSAH:
Wtipy :-)
Upozornění
Televize pokoje
Vod zelené žáby
Když jsem sám…
PERLY-IČKY Z HORY
Poděkování všem příbramákům
KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI PŘÍBRAMI
Hradečtí biskupové jsou v duchu jednotní
Pozdrav papeže Jana Pavla II. české mládeži


Pozdrav papeže Jana Pavla II. české mládeži obsah
z katecheze Mons. Graubnera


Ctihodnému bratru kardinálu Miloslavu Vlkovi, arcibiskupovi pražskému

S velkou náklonností zdravím Vás, pane kardinále, a prosím, abyste můj srdečný pozdrav předal všem mladým lidem milovaného českého národa, kteří se zúčastňují národního setkání mládeže, organizovaného sekcí pro mládež České biskupské konference, a zasazeného do kontextu roku, zasvěceného Bohu Otci. Toto setkání, které se koná na podmanivém mariánském poutním místě na Svaté Hoře u Příbrami, je svěřeno do zvláštní ochrany Panny Marie.

S radostí vzpomínám na minulé příležitosti, které mi Bůh dal, při nichž jsem se mohl setkat s chlapci a děvčaty tohoto národa. Nezapomenutelné pro mě zůstane setkání na Svatém Kopečku. Mám radost z náboženské cesty, po které jde česká katolická mládež vstříc Velkému jubileu roku 2000.

Téma setkání “Na cestě do Otcova domu” poukazuje na konec našeho pozemského putování a odvolává se na cíl, který musíme mít stále na zřeteli. V době, ve které se klade velký důraz na hmotné zájmy, jsme vyzýváni zaměřit svoji pozornost na skutečný cíl naší existence. Jít do Otcova domu znamená neztratit ze zřetele, že Bůh je středem každého našeho plánu a každé snahy. Znamená to také, že každý věřící v Krista musí být tvůrcem pokoje a solidarity a musí považovat druhé za své bratry. Všichni jsme povoláni vytvářet stále spravedlivější a solidárnější svět. Myslet na “Otcův dům,” ve kterém nás Bůh očekává, se tak stane podnětem k budování “domova bratří” už zde na zemi, ve kterém se všichni budou cítit spojeni skutečností, že jsou dětmi téhož nebeského Otce.

Ze srdce si přeji, aby tyto dny rozjímání a modlitby byly pro organizátory i všechnu mládež, která se účastní tohoto setkání, příležitostí k růstu ve víře. Duch svatý ať štědře odmění každou duchovní snahu. Vyzývám všechny, aby se už nyní připravovali a hleděli vstříc Světovému dni mládeže, který se bude konat v srpnu roku 2000 v Římě, v srdci jubilejního roku.

Pane kardinále, znovu bych chtěl vyslovit své upřímné povzbuzení mládeži přítomné na národním setkání na Svaté Hoře a poprosit Vás, abyste všechny ujistil mými modlitbami. Nejsvětější Panna Maria, Matka Církve, ať vede jejich kroky ke každodennímu a věrnému plnění Boží vůle.

S tímto přáním ze srdce uděluji zvláštní apoštolské požehnání všem účastníkům a jejich rodinám. Milý pozdrav patří i všem ostatním obyvatelům České republiky, mně tak drahé pro svoji minulost a pro věrnost evangeliu.

Vatikán 15. srpna 1999, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Hradečtí biskupové jsou v duchu jednotní obsah
Ačkoliv se naši reportéři nedohodli na otázkách, položili při rozhovorech jednu stejnou. Zajímavé však je, že oba hradečtí biskupové na ni odpověděli téměř stejně.

Zůstaňte maličcí (Biskup Dominik Duka)


Jaké jsou vaše pocity po mši svaté?
Bylo hezké mluvit k tolika mladým lidem. Podobné shromáždění jsem zažil jen na pouti v  Uherském Brodě k Panně Marii Růžencové, ale tam byli také starší lidé. Zde na Svaté hoře, jsou však mladí z jiného důvodu. A to proto, aby prožili společenství církve ve své generaci. Což se jim myslím daří.

Nestýská se vám po poklidném klášterním životě?
V biskupském úřadě mám o něco víc práce, ale ani mé předchozí působení nebylo jenom v poklidu kláštera.

Co byste chtěl vzkázat mladým lidem?
Jestliže Pán Ježíš hovořil o tom, že odkryl tajemství maličkým, pak tím nemyslel, že zůstaneme nedorostlými. Maličký je člověk, který je pokorný, který dokáže s radostí a s moudrostí hledět na Boží krásu odkrývá to nejhlubší tajemství. Zůstaňte maličcí, ale otevření.


Biskup Otčenášek a papež jsou stejně mladí


Jak se cítíte mezi tolika mladými lidmi?
Já se tady cítím rozhodně dobře a myslím si, že i papež by se tu dobře cítil.Svatý Otec a Mons. Otčenášek Před několika lety při soukromé návštěvě se mne Sv. Otce zeptal jak se mi vede. Trochu postěžoval, že už jsem starý. On mi na to odpověděl, že mi dva jsme stejně mladí.

Chtěl by jste mladým něco vzkázat?
Byl bych moc rád, kdyby se všichni snažili vynikat v pokoře. Je mnoho lidí suverénních, ale v dnešním evangeliu jsme slyšeli, že Pán Ježíš sděluje tajemství maličkým, lidem pokorným, kteří ze sebe nic nedělají. Kdyby bylo více pokory ve společnosti světské i církevní, mnohé problémy by vůbec nevznikly a mnohé by se poměrně snadno vyřešily.


Františkovi Lobkowiczovi teče taky červená


Co pro Vás osobně znamená toto setkání mladých na Svaté Hoře?
Mons. Lobkowicz Je to pro mne pochopitelně povzbuzení, Člověk potřebuje vidět, že je zde další generace, která opravdu s nadšením přijímá slovo Boží a ví, že to pro její život něco znamená.

Cítíte nějaké rozdíly mezi mládeží v Čechách na Moravě a ve Slezsku?
Myslím, že ani moc ne, protože mládež je všude taková přirozená, spontánní a v té spontánnosti asi žádný rozdíl nebude.

Pokud byste potřeboval transfuzi krve, budete vyžadovat modrou krev nebo Vám stačí ta červená ?
Já jsem se kolikrát řízl a ona vždy tekla ta červená. Pokud vím, modrou krev mají krabi nebo raci. Já žádnou odlišnost v barvě krve nevnímám.Když jsem sám… obsah


Večer po programu jsem dostal otázku: “Jak na to, až přijedu domů? Je tam okolo mě přetvářka a mnoho těch, kteří nemají o společenství zájem. Zdá se, že nám kněz tolik nerozumí. Nemám tam nikoho, o koho bych se mohl opřít nebo někoho, kdo by tam se mnou žil, podobným stylem jako my tady tento týden. Z mé farnosti tady skoro nikdo není a přitom tam několik mladých lidí do kostela chodí. Tak co dělat? Mám strach, že až se vrátím domů, zase mě to nějak pohltí.”

Je to vážná otázka a obava mnohých z nás. Co s tím dělat? Nejdříve je dobré si připomenout, že niky nemůžeme počítat s tím, že budeme mít ideální podmínky. Domnívám se ale, že řešení se dá najít. Tak jako za dob komunismu jsme kvůli bezpečnosti jezdili na setkání nebo za nějakým knězem desítky nebo stovky kilometrů, tak i dneska to budeme muset dělat podobně. Musíme se naučit hledat oázy pravého duchovního křesťanského života v dnešním světě. A těch oáz se dá určitě alespoň několik nalézt. Jaké to jsou?

První oázou je věrnost osobní modlitbě a svátosti smíření. Je důležité najít kněze, který by člověku pomáhal, s kterým si rozumím a ke kterému mám důvěru.

Druhým zdrojem našeho života je láska k těm posledním, k těm nepatrným, lásce k starým, nemocným lidem, lidem na okraji společnosti podle vzoru Pána Ježíše.

Třetí oázou, která je důležitá a též nepostradatelná, je hledat oázy společenství. Ideální je, když jej mladý člověk najde ve své farnosti. Někdy to však nejde, a tak musí oázu hledat někde jinde. Kde ji najít? Jistě nevyjmenuji všechna místa, protože oázy mohou být různé. Např. v naší republice existují mnohá diecézní centra života mládeže, domy, které jsou po celý den otevřeny mládeži, kde vždycky mladý člověk může najít kus domova a povzbuzení, spoustu kamarádů a přátel. Kromě toho vám každé diecézní centrum může pomoci najít ve vašem nejbližším okolí další mladé lidi jako jste vy. A věřím, že kdo najde oázu, postupně se stane přínosem i pro svou farnost. A kdo ví, zda právě skrze tebe ve tvé farnosti za pár let nevznikne živé společenství.

Kontakty:
Vesmír 0443/663140
Rajnochovice 0635/92156
Ktiš 0338/323591
Příchovice 0428/399218
Nazaret 02/44910469
Stará Ves nad Ondřejnicí 0658/669413Poděkování všem příbramákům obsah


Jsem jedním z vás a rád bych se s vámi podělil o velmi příjemný zážitek, kterých zde na Svaté Hoře v Příbrami jistě prožíváte všichni dnes a denně spousty. Jsou nás bezmála čtyři tisíce mladých a přijeli jsme do padesátitisícového města. Na místě tedy byly obavy, jak nás zdejší obyvatelé přijmou. Jsem rád, že mohu zodpovědně říci, že tak vlídné a vstřícné lidi, jaké potkávám zde na ulicích a v obchodech nenajdeme mnozí ani ve svých rodných městech. Ještě nikde se mi totiž nestalo, že by prodavačka v obchodě s oblečením vzala do ruky jehlu a nit a začala zahýbat dlouhé kalhoty a to vše za stálé a velmi příjemné konverzace. S pohrdáním a sebemenším náznakem toho, že bychom zde nebyli vítáni, jsem se nesetkal ani nikde jinde. Rád bych proto jménem nás všech příbramákům poděkoval za jejich vstřícné přijetí. A doufám, že stejně tak dobře jako na ně budu vzpomínat já, budou jednou vzpomínat oni na ty tisíce mladých lidí, kteří se společně dokázali bavit aniž by při tom ničili jejich město.

Jiří Maléř z Rožnova pod Radhoštěm

+ Honza, který to převedl do html:-)


Upozornění: Veškeré pravopisné a stylistické chybi byly učiněny az melečú ohévonindzárp ínávokapo ohékseč akyzaj.