0. číslo 1. číslo 2. číslo 3. číslo 4. číslo 5. číslo

Logo setkání Logo setkání

Pátek 20. srpna 4. číslo zdarma

Úvodník

Je to tady super. Je to bomba. Je nás tady hafo. Podobná slova údivu můžeš v těchto dnech často zaslechnout mezi mladými.

Když jsme s otcem biskupem Josefem Kouklem P. Řehulka domlouvali liturgii středeční mše svaté, s humorem jemu vlastním dodal: “Víš, jaký je rozdíl mezi teroristou a liturgistou?” Trochu překvapeně říkám: “Nevím.” A on dodal: “No, přece ten, že s teroristou se dá vyjednávat.” Upřímně jsme se zasmáli.

Někdy mám takový dojem, že nedokážeme prožít mši svatou proto, že zapomínáme na smysl a symboliku toho, co při mši svaté děláme. Pak to vypadá, jako bychom jen to své tělo donesli do kostela a ostatní se odehrávalo někde v srdci. A na konec mše svaté zase to své tělo odneseme domů…

Ale člověk se přece modlí i tělem, když sepne ruce, aby prosil Pána; když sedí, aby naslouchal Božímu Slovu; když zpívá, aby chválil Pána a prožíval radost…

V té chvíli se modlí celý člověk, v té chvíli se mše svatá stává tou nejkrásnější modlitbou…


Vod zelené žáby obsah
Žabička

Žabka se vrací do hor, poté co se na Svatohorském sluníčku ohřála. Vítr radosti z krásné pohody nepoklesne a tlaková tendence hlásí stav setrvačný. Mnoho se prosím nerozptylujte, protože rozptylové podmínky budou dobré. Fronty na oběd se přesunuly nad Maďarsko a Slovensko. V našich srdcích bude již po celý den jasno. Jen ten, kdo nestihl ještě zpověď a má polojasno nebo oblačno, měl by si pohnout, aby nenastaly přeháňky! Blíží se víkend, proto se zvedne nával poutníků a tlak na Svatou Horu a navíc můžeme očekávat zvýšený proud milosti od Pána.

Aktuální zpráva v 17:00 hodin SEČ 19.8.1999: Prázdniny budou trvat ještě 16260 minut


Wtipy :-) obsah

Číšník v nóbl restauraci: „Dnes máme šneky.“
Host: „Ano, všiml jsem si. Už mě jeden obsluhoval.“

Podle Jana Zemánka, provinciála a hlavního představeného redenptoristů, by měl být mladý člověk hlavně veselý, a když vidí smutného člověka, měl by mít připraveno několik vtipů. Tady jsou některé z jeho vlastní zásoby. Misionář přišel na letiště a potřeboval si odskočit na WC, a protože neměl nikoho, kdo by mu kufry pohlídal, napsal na ně: „Jsem mistrem v judu a za chvíli se vrátím!“ Když se po chvíli vrátil, kufry byly pryč. Našel jen vzkaz: „Jsem mistrem v maratonu a už se nevrátm.”

Tatínek chce vyzkoušet Pepíčka, jestli dává pozor při kázání. „Pepíčku, o čem bylo kázání?” „O hříchu” „No a co říkal pan farář?”
„Byl hrozně proti.”


Perly-ičky z hory obsah

Bratrské přijetí
Do místnosti, kde náš zpravodaj soustředěně pracoval na počítači, vstoupil Monsignor Graubner v celé své velikosti. Slušně pozdravil a dostalo se mu také slušné odpovědi: „Čau, posaď se.“

Na popud otce Mirka Šimáčka si všichni členové informací obarvili hlavy barvami své bikolory. Nyní je už skutečně nepřehlédnete.

Šetři elektřinou ve dne, blahobyt nás všech se zvedne.

Popletená ubytovatelka
Všichni znáte práci ubytovatelů. Jejich hlavním úkolem je příchozího řádně prokádrovat a zjistit, co chce. Na jednu z “našich” škol zavítal ve čtvrtek odpoledne neznámý muž bez cedulky. Ubytovatelka zbystřila: „Chcete se ubytovat?” „Ne, já jsem ředitel.”

Bez proudu to jde těžko
Neznámý pachatel, kterého v redakci dobře známe, vypnul během večerního programu proud, protože neviděl pořádně na plátna. Duchapřítomné Střípky spustily: „To byl ten slavný den kdy k nám byl zaveden…”

Kdo nekupuje Svahor je major.

Víte, co je „Svatohorský trus?” Krycí název pro poutníky trousící se po Svaté Hoře. (Pořadatelé)
OBSAH:
Wtipy :-)
Upozornění
Zamlčel bratra
V letecké obálce
Vod zelené žáby
Romové mezi námi
PERLY-IČKY Z HORY
Unikátní tvořivé dílny
Do politiky bych šel zase
Voják nemusí být izolován
Biskup Graubner je už v ráji
z katecheze Mons. Graubnera


Neskřípat mezi zuby obsah
z katecheze Mons. Graubnera


Společenství.
Váš duchovní život není jen věcí soukromou, ale má vliv na společenství. Váš boj o svatost je také prací pro společenství. Dobře zformovaná osobnost pak může být velkým přínosem pro společenství, ale člověk musí umět ztratit sám sebe. Jako se někdy těžko poslouchá pěvecký sbor složený ze sólistů, kteří se neuměli ztratit a podřídit, aby společně vydali krásný tón, tak může být těžká atmosféra ve společenství, kde jsou sice kvalitní osobnosti, ale individualisti. Má-li vzniknout dobré společenství, musí se ztratit individualismus. Má-li vzniknout dobrý zákusek, musí se nejprve každé zrnko obilí rozemlet. Pokud není ochotno ztratit svůj tvar, svou podobu, pokazí celý zákusek. Bude vám skřípat mezi zuby.

Mons. Graubner Farnost.
Hlavním středem a koordinátorem ve farnosti je farář zastupující biskupa. On nemůže dělat vše sám, nemusí ani všechno sám vymýšlet. Mnohým věcem mohou ve farnosti rozumět druzí lépe než on. Ba Duch Svatý může i v duchovních věcech dát víc v laikovi, než v knězi nebo biskupovi, protože on dává své dary komu chce. Ale je jisté, že charisma rozlišovat a vést církev dal Pán apoštolům. Proto ten, kdo má dobrý nápad či možnost něco dobrého v církvi udělat, přijde za představeným.

Rodina
Rodina je nejstarší společenství. Je společenstvím lásky, kde se rodí nový život a jeden druhému je v rodině oporou. Mladý člověk myslí pochopitelně i na svou budoucí rodinu. Ta se v několika věcech zásadně liší od rodiny, v níž jsme vyrostli. Jako děti jsme především očekávaly a přijímaly, jako rodiče musíme dávat, zajišťovat, rozhodovat, ale také naslouchat, těšit, povzbuzovat, být vychovateli. Prostě vlastní rodina vyžaduje odpovědnost. To neříkám proto, abych někoho odradil. Spíš bych byl rád, kdyby i ti nejmladší si dnes řekli: Tak už mám nejvyšší čas se na to připravovat. Už dnes v rodině si mohu nacvičit na rodičích a sourozencích umění naslouchat, vcítit se do druhého, ovládat se kvůli němu, myslet na druhé a mít je rád stejně jako sebe. Velkoryse odpouštět a vždy znovu dát důvěru, znovu milovat jako první… Neuhýbat před nepříjemnostmi, ale přijímat odpovědnost a nést důsledky..Do politiky bych šel zase obsah
Cyril Svoboda

Lze v politice mluvit o spojení politiky a víry?
Myslím si, že ano. Nerad bych to viděl v nějaké kategorické poloze. Není to nějaký kříž nebo něco podobného. Povolání, které dělám já, je úplně stejné jako kterékoliv jiné.

Tyto setkání se stávají určitým pravidlem. Jaký smysl v nich vidíte?
Mají trojí rozměr. Zaprvé duchovní. Ten, že se setkají lidé, kteří sdílejí tutéž víru a nebo že jsou všichni křesťané. Druhá věc, že jsou to lidé, kteří mají o víru zájem. To co mě spíše děsí na mládeži kolem nás je, že nemá o víru zájem. A za třetí je velmi významné, že je setkání vzájemně obohatí a že se zde vytvoří pevná přátelství a pouta. Taková, která vzniknou jen při podobné příležitosti. Takže jsem rád, že se setkání koná a že bude pokračovat dál.

Jaký vidíte přínos mladého člověka jako křesťana v politice?
Že nezůstane otrávený, že nikdy neztratí naději a nebude čekat na to, že odněkud přijde řešení. To nepřijde. Musím s řešením přijít sám. My sami musíme být nositeli řešení. Ale čekat na to, že nastane příznivější chvíle nebo že přijde lepší atmosféra, to je zbytečné.Biskup Graubner je už v ráji obsah


Když jste se ráno probudil, kde jste si myslel, že jste?
Je tady kouzelně. Myslel jsem, že jsem na kraji ráje.

Velká setkání se zatím vždy konala ve Vaší diecézi. Když jste se poprvé dověděl, že toto setkání se uskuteční zde, nebyl jste zklamaný?
V žádném případě ne. Již od začátku jsme hledali nejlepší místo pro toto setkání. Společně jsme dospěli k názoru, že je jím právě Svatá Hora.

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Podle toho, co mám na talíři. Žádné jiné mi k chuti nepomůže.Generál Svoboda
Voják nemusí být izolován obsah


Generál J. Dufek navštívil včera své vojáky na Svaté Hoře. Při té příležitosti nám řekl:
„Příslušníci armády žijí ve stejné společnosti. Lidé, kteří tady jsou v uniformě, budou za necelý rok zase pracovat a žít v civilu. Myslím si, že je úplně normální, že jim život v armádě neznemožňuje realizovat se ve svém poslání a v tom, čím chtějí přispět společnosti.
Domnívám se, že každé setkání s takovýmto posláním, kde je převážná většina mladých lidí, je  krásné. Tady se rýsuje zdravá společnost pro budoucnost.”
Unikátní tvořivé dílny obsah


Jednou z možností jak trávit středeční a čtvrteční odpoledne byly také tvořivé dílny. Tato unikátní možnost, jak uvolnit svého tvořivého ducha, zachvátila mnohé z nás. Ambity baziliky se na dvě odpoledne proměnily v jednoduché ateliéry jednotlivých dílen. Měli jsme výběr z nejrůznějších dílen, jako např. dílny svíčkové, kamínkové, tričkové či drhací, ale asi největší zájem byl o dílnu skleněnou, ve které jsme měli (většina poprvé) možnost malovat na sklo pomocí speciálních vitrážních barev. Kdyby se neozvaly naše žaludky, které nám ohlásily čas večeře, možná by někteří z nás tvořili doteď. Nová myšlenka zapojit do duchovního programu i tvořivou činnost zaznamenala velký ohlas, takže doufáme, že se objeví i na dalších setkáních.

Tvořivé dílny
Romové mezi námi obsah


O svých zkušenostech ze své dlouholeté praxe s Romy se přišel podělit mladý kněz P. Jiří Rous z Brna. Vyprávěl o tom, jak oni vidí svět. Romové jsou děti okamžiku, myslí nejvíce na přítomnost a budoucnost s minulostí u nich zaujímá menší důležitost než u ostatních. Mají i jiné hodnoty. Mezi jejich nejvyšší patří láska k rodině a úcta. Na druhou stranu neuznávají vzdělání a studium. Romů je v naší zemi mnoho skupin, které jsou vnitřně také velmi diferencovány.

Některé posluchače zajímalo, jak se dostal k pastoraci Romů: „Jednou jsem pozval patnáct dětí ke mně domů a když jsme si dvacet minut prohlíželi obrázkovou bibli, zeptal jsem se, co by mi řekli. Tehdy se na mě podívala malá Zuzanka a řekla: Proč vy nás nemáte rádi?”Zamlčel bratra obsah

Jako blesk se po svatohorském svahu rozšířila zpráva, že vedoucí souboru Střípky Pavel Kocián (vládce náš, slunce naše jasné) je bratrem Martina Kociána, který proslul ve známé, populární, kvalitní a všemi oblíbené skupině Lunetic. Tento Pavel Kocián, jenž se podílí na textech výše zmíněné formace, nechává ve svých textech vytrysknout své hluboké víře v Boha. Jeho texty jsou většinou díky špatné interpretaci chybně pochopeny. Například mariánská píseň „Jsi moje máma“ hýbe davem „čtrnáctek.“ Prosíme fanynky, aby již více neobléhaly a nechaly pracovat tuto skvělou osobnost a umožnily tím vznik nových křesťanských písní, které evangelizují naši mládež.


V letecké obálce obsah

V letecké obálce k nám přiletěl milý dopis:
Zdravím všechny mladé i starší-mládnoucí účastníky krásných svatohorských dnů. Doneslo se k mým uším, že někteří z vás musíte vážit ze Svaté hory cestu za obědem a za večeří. Mohu vás potěšit „cizím neštěstím”: Já za obědem i večeří také putuji, jenže si je musím předtím také rychle uvařit - abych stihla celý program. (Tímto se též omlouvám zbytku mé rodiny za stravu posledních dní, která je spíš typu - rychle uvař, rychle sněz). Vaše omlazující se Příbramačka.
Také my se zbytku vaší rodiny omlouváme. Avšak pokud ta „omlazovací kúra” bude mít trvalé následky, jistě budou také oni na to párkové období rádi vzpomínat.
+ Honza, který to převedl do html:-)


Upozornění: Veškeré pravopisné a stylistické chyby byly učiněny za účelem prázdninového opakování českého jazyka.