0. číslo 1. číslo 2. číslo 3. číslo 4. číslo 5. číslo

Logo setkání Logo setkání

Čtvrtek 19. srpna 3. číslo zdarma

Úvodník

Je to tady super. Je to bomba. Je nás tady hafo. Podobná slova údivu můžeš v těchto dnech často zaslechnout mezi mladými.

Přišel jsi na Svatou Horu, abys ve společenství s ostatními naslouchal Pánovým slovům. Pán Ti dává díky našemu setkání novou příležitost.P. Karas Na každý den má pro Tebe připraveno něco nového a originálního. Záleží jen a jen na Tobě, jak se dokážeš otevřít jeho darům a zda je přijmeš. Ve slově, v setkání s druhými se můžeš přímo fyzicky a hmatatelně zakusit co to znamená “být uchvácen láskou.” Láska není jednostranný vztah, ale musí být opětována. Neznamená jen přijmout, ale dávat. Chlapec nemůže mít rád své děvče, jestliže neprožívá “souznění duší.” Podobně je to i v duchovním životě. Přeji Ti, abys zvláště v těchto dnech znovu našel a prohloubil svůj vztah s tím, který řekl: “Já jsem cesta, pravda a život.”

P. Karas
Vod zelené žáby obsah
Žabička

Žabka kuňkalka sestoupila z hor, kde bylo okolo patnácti stupňů za bílého dne, stejně jako nejvyšší teplota v noci. Přišla se ohřát a podívat se na naše setkání. S sebou přináší nové zprávy o počasí. Závan Ducha Svatého bude stále vyšší a pokud přidáte intenzitu modliteb, může se ještě zvýšit a zasáhnout i nejskrytější místa naší duše. Tlak na oběd a fronta se má podle aktuální předpovědi mírně zvýšit. Zvýšený výskyt zpovědí možná odežene i oblačno našeho srdce a bude snad polojasno, občas i přeháňka nejistot. Teplota vystoupí na 24 stupňů celsia, z čehož plyne, že si na každou hodinu dne můžete vybrat jeden stupeň. P.S. : Aktuální zpráva v poledne 19. 8. 1999. Do konce prázdnin chybí ještě 300 hodin


Dojmy z nástěnky obsah

  • Vzkaz : Tady je ale blázinec. Připsáno: Ale katolickej.
  • Zachovej paniku, vše bude v pořádku.
  • Jsme tady pro druhé, ale naštěstí i druzí pro nás.
  • Občas bych potřeboval mezi jednotlivými dny tady asi tak týdenní dovolenou.
  • Jsem jenom jedna, ale jsem. Nemohu sice udělat všechno, ale něco udělat mohu. A proto neodmítnu udělat to, co mohu.
  • Naposledy jsem spala před 24h a 15 min a je mi zatím celkem fajn.
  • Připadám si zde jako v pohádce 1000 a jedno razítko.Wtipy našich biskupů:-) obsah

Od otce biskupa Koukla:
V Americe chtěla jedna paní pokřtít psa. Pan farář to však nechtěl připustit. Žena ho přemlouvala a argumentovala tím, že se v dnešní době křtí i desky. Dokonce chtěla i zaplatit. Nejprve nabídla 1 000 USD, pak 3 000 a při 5 000 pan farář svolil, protože potřeboval opravit střechu. Doslechl se to však biskup, zavolal si ho k sobě a káral ho. Farář se omlouval, že potřeboval opravit střechu. „A kolik za to ta paní dala?”, ptal se biskup. „5 000 USD!”,odpoví kněz. Na to biskup: „A nechtěla by ho nechat také biřmovat?”

Po svatebním obřadu se ptal ženich faráře, co je dlužen. Farář to nechal na jeho uvážení, podle toho na kolik si cení své ženy. Ženich dal 5 Kč, farář si prohlédl manželku a ještě mu 2 Kč vrátil.

Od otce biskupa Cikrleho:
V jednom klášteře umírala představená. Sestry byly okolo ní, a protože viděly, že má smrt na jazyku, ptaly se jí, co by si ještě přála. A ona řekla, že by chtěla mléko. Sestry jí ho sehnaly a že jí do toho ještě něco přidají. Rozhodly se pro whisky. Ohřály jí to, a když se napila, řekla: „Tu krávu neprodávejte.”


Bůh a biskup Koukl jsou humoristé obsah

Všechno potřebuje trénink, i výchova dětí. Rada biskupa Koukla zní: Kupte si kozu a vypravte se na týdenní nákup. Zaplatíte vše, co koza mezitím sežrala a zničila.
PS: Plánujete-li víc dětí, jedna koza nestačí.

Důležité pro manžele je nevyřizovat si své problémy před dětmi. Moji rodiče v tom případě mluvili německy. Bylo to k něčemu dobré. Snažili jsme se rychle německy naučit.

Moje nejhorší představa nebe jsou andělé volající „Ať žije Bůh! Ať žije Bůh!”

Je tu 60 farářů a 2 Mikulášové. (Statistika při mši svaté)

Je-li někdo svatořečen, měli by být svatořečeni za trpělivost i ti, kteří žili s ním.
Naše setkání bude mít pro Příbram trvalý přínos. Opraví se veřejné osvětlení.


Perly-ičky z hory obsah

Svahor se začíná líbit
Jeden z našich vojáků při nákupu 2. čísla Svahoru prohlásil, že dokonce oželí i večeři, aby si ho mohl co nejdříve přečíst.

Svatá hora magnetem
Naše setkání přitáhlo až z Olomouce otce arcibiskupa Jana Graubnera, který šokoval recepci příjezdem o den dřív a vyvedl ji natolik z míry, že nevěděla, který je den

Příbramské obchody jsou štědré.
Dva kluci si šli koupit šišku trvanlivého salámu, aby měli na snídani co přikusovat ke chlebu. K jejich velkému překvapení jim prodavačka do košíku vložila druhou šišku gratis.

Svahor se množí
Jedné z členek tiskového týmu se při včerejším večerním prodeji Svahoru stala nevídaná věc. Zničeho nic jí jeden z liturgů vložil do náruče poněkud těžký balík 1. čísla Svahoru, který tiskovému týmu údajně posílá Centrum. Nepropadla panice, využila situace a okamžitě kolem postávajícím začala prodávat obě čísla.

Proglas je nebezpečný
Až půjdete do stanu Proglasu, dávejte si pozor na strmý svah, mokrou trávu a červené světélko u vchodu. Neradno si zlámat nohu, nabýt „čumák”, či vpadnout do přímého vysílání.

OBSAH:
Upozornění
Vod zelené žáby
Dojmy z nástěnky
Dojmy z programu
PERLY-IČKY Z HORY
Giovanni Coppa a mladí
Wtipy našich biskupů:-)
Nenašel jsem lepší nabídku
Rozhovory s našimi biskupy
Bůh a biskup Koukl jsou humoristé


Nenašel jsem lepší nabídku obsah


Jsem člověk pragmatický, spíše než citový či romantický. Byl jsem vždycky kritický k těm, kteří svoji víru projevovali velkým vzedmutím citů. Teď jsem možná tolerantnější a snažím se takové lidi chápat. A mojí zkušeností je, že naplnit život, křesťanskými hodnotami je velmi rozumné. Jsem přesvědčen, že všechny odpovědi na výzvy nového tisíciletí je možné hledat v hodnotách , které nám zprostředkovali naši otcové a dědové, v hodnotách, na kterých je založena nejenom evropská tradice,Josef Lux kultura, civilizace, ale na kterých je založena také naděje pro příští tisíciletí. Někdo těm hodnotám říká desatero, někdo morální kodex, jiný transcendentno. Je to jedno, jak to kdo nazývá, důležité je tyto hodnoty přijmout a uskutečnit je. Moje osobní zkušenost je jednoznačná: kdykoli jsem se v životě vzdálil těmto hodnotám, vždycky se začal život komplikovat. Začal jsem mít problémy, přestalo se mně dařit. Kdykoliv jsem se k hodnotám zase vrátil, vše se nějakým způsobem vyřešilo. Tisíckrát se ta situace opakovala v tisíci obměnách.

Jako politik jsem měl možnost poznat spoustu vynikajících podnikatelů. Setkal jsem se také s člověkem, který pracoval jako mediální poradce Margaret Tacherové. Také on, stejně jako ostatní bussinessmani, velmi klopotně a za velké peníze tohoto světa přicházejí na to, co my jsme dostali jako dar. Jejich školitelé, kteří je přijdou na velké peníze, říkají: chcete-li být úspěšní v práci i osobně, tak musíte být pozitivní, musíte si to, co děláte, také myslet a chtít. Jinak lidi nepřesvědčíte. Poznají, že je to jen hra. Budete-li si jisti cílem, pak najdete slova, jak ostatní přesvědčit. Dále říkají: nelžete, říkejte jen pravdu i třeba nepříjemné věci. Naučte se začínat stále znova, i když se nějaká věc nedaří. Jste-li přesvědčeni, že je to dobrá věc, nakonec ji prosadíte. Svět diskutuje o ekologických ohroženích, o možnosti klonování člověka, lidé si kladou otázky, kde je hranice lidského snažení, kde je hranice biotechnologie. Odborníci na mezinárodních konferencích říkají: Řád světa je důležité poznat, ale ještě důležitější je ho respektovat. Nemůžeme zasahovat do řádu světa - oni neříkají “Boha”, říkají řád světa. To je věc, kterou všichni známe, oni, světoví odborníci, to teprve složitě objevují. Lepší nabídku, jak naplnit tento život, než křesťanskými hodnotami, jsem nepoznal. Naplnit svůj život, svoji životní šanci, těch několik desítek let, tento výsek věčnosti, naplnit ho křesťanstvím je nejenom pragmatické, rozumné, ale jak se zdá, bude to také velmi moderní.

J. Lux
Rozhovory s našimi biskupy obsah

Biskup – vtipálek (Mons. Josef Koukl)


Mons. Koukl Do jaké míry by měl naplňovat humor život křesťana?
Humor patří ke křesťanství. Pán Bůh je největší humorista, protože si nás vybral za své následovníky. A to musí mít skutečně humoru, že. Všechna křesťanská období jsou znamením radosti a humor je znak čistého svědomí a křesťanství. V dnešní době je nejlepší si dělat vtipy sami ze sebe, protože člověk tím alespoň nikoho neurazí.

Pociťujete zde na setkání atmosféru rodiny, domova?
Určitě ano, znám zde spoustu lidí a oni znají mne. Když jsem procházel mezi vámi a viděl, jak se zapojujete do všech těch různých činností, vytvářelo to opravdu jednu rodinu. O tom také svědčí spontánní atmosféra takovýchto setkání, která je málokde jinde postřehnutelná.

Co Vám dávají takováto setkání?
Je zapotřebí čas od času přijet na velká setkání, aby si křesťan uvědomil, že není osamocen a připomenout si povědomí společenství. Odjedu s potěšením, že církev Kristova má mládí, které ji nenechá zahynout.


Mons. Cikrle
Radost Vojtěcha Cikrleho

Máte často radost? Co pro Vás radost znamená?
Myslím si, že mám někdy radost i tam, kde něco těžkého nesu. Radost hodně rozlišuji od veselosti. Veselost je, když se dva klauni kopou do zadku. Radost je něco vnitřního, když člověk ví, že ho někdo má rád a že on sám může mít rád. A tuto radost zde cítím.

Jak se Vám tu líbí?
Samozřejmě se mi tady líbí, poněvadž jsem mezi mladými lidmi. Nejvíce se mi líbí, že je tady jeden duch, že se můžeme setkat na něčem, co je dobré.


Být Hrdličkou je vlastně i docela příjemné.
První katechezi našeho setkání měl Mons. Hrdlička a my jsme využili jedné z přestávek a zeptali se ho.

Mons. Hrdlička Jaký máte dojem z dnešního dopoledne?
Mám dojem jednoznačně optimistický a jednoznačně pozitivní. Když se člověk setká s takovou spoustou mladých lidí, kteří v sobě mají obrovskou životní energii, kus čistoty a smyslu pro otevřené srdce, tak se pak cítí jako by sám omládl.

Jak jste jako malý chlapec přijímal ohlasy na Vaše jméno?
Je pravdou, že jsem se vtipným glosám nevyhnul. Říkal jsem si však, že bych se mohl jmenovat hůře, že být Hrdličkou je vlastně i docela příjemné.

Co by jste si teď rád dal k obědu.
Upřímně řečeno nyní na oběd nemám ještě myšlenky, protože mě čeká poslední část mé katecheze, ale jsem si jist, že po jejím skončení mě určitě hlad přepadne.Giovanni Coppa a mladí obsah


Papežský nuncius Giovanni Coppa přijede na naše setkání v sobotu na večerní homílii a v neděli bude pro nás sloužit mši svatou. Náš zpravodaj se s ním však na Svaté hoře setkal už v neděli 15. srpna při pouti na svátek Nanebevzetí Panny Marie a hned se pro Svahor zeptal: Jaký máte vztah k mladým lidem a jak se tento vztah vyvíjel?

Čím jsem starší, tím je moje přátelství k mladým krásnější. Ještě než jsem se stal knězem, pracoval jsem pro mládež ve své farnosti. Je mi sympatické, že mladí nemají tolik okolků a zábran, například ke knězi se chovají, jako ke svému bratru. Když jsem byl na začátku svého kněžství povolán do Říma, měl jsem mimo jiné na starosti skupinku mladých sester z řádu Dcery Mariiny. Potom jsem byl k dispozici také mladým mužům v ozbrojených složkách Vatikánu ve věku 20 až 22 let, kteří proti mně trošku remcali. Měl jsem s nimi jednou týdně katechezi a oni si stěžovali, že jim dávám moc učení. Ale nakonec jsme se měli moc rádi, dokonce jsem některé z nich také oddával a potom i křtil jejich děti. Teď jsem měl už několikrát možnost setkat se i s českou mládeží a sdělit jim některé myšlenky. Doufám, že se mi to podařilo.Dojmy z programu obsah


Manželství podle manželů Prentisových
„Dítě jako dar, regulace početí” bylo téma jedné z mnoha středečních přednášek. Vedli ji manželé Prentisovi a o manželství řekli, že manželé jsou odpovědni oba za sebe, žijí život spolu, nejen vedle sebe. Potrat je problém, za který je podle nich třeba se modlit. Problém přelidnění není tak horký, jak se zdá. Když se ptali jednoho afrického státníka, jak je možné, že když je v jeho zemi tolik hladomoru, AIDS a dalších problémů, rodí se jim 2 milióny lidí za rok. Po delší době odpověděl: „Finanční pomoc se počítá na hlavu.” Pokud země nahlásí o několik milionů vyšší počet obyvatel, je vyšší i finanční pomoc.

2000 let křesťanské spirituality
přednáší: Mons. Simandl, generální sekretář České biskupské konference Hlavním cílem této přednášky bylo podat základní informaci o dějinách evropské spirituality a vytyčit hlavní události v jejích dějinách.
Po obšírném uvedení do problematiky přikročil Mons. Simandl v chronologickém sledu k vlastním dějinám evropské spirituality. Hlavní pozornost byla věnována především dvěma obdobím: období sv. Augustina a sv. Benedikta a období sv. Dominika a sv. Františka z Assisi.
Velice příjemným zpestřením přednášky bylo prokládání výkladu zpěvem písní. Celkově bylo všech 32 účastníků velice spokojeno a svorně litovali, že není možné dále naslouchat zajímavému výkladu.

Boha chválíme i sportem
Oběd skončil. Do přednášky zbývá čas. Co teď? Pojďte si zasportovat. Příbramští ředitelé škol a sportovních zařízení vyšli mladým sportuchtivým lidem vstříc. Na turnaj stolního tenisu v sokolovně přišlo 60 lidí, což bylo pro pořadatele milé překvapení. Na venkovním pískovém hřišti DDM se přes padesát mladých honilo za kulatým nesmyslem. Ke stovce mladých se zúčastnilo volejbalového turnaje. Jejich smysl pro humor podtrhují i názvy družstev : směs, mižmaš, zbytek světa nebo trosky, smradi či zvěř. Patronací nad sportováním si vzala organizace Orla.

Panna Maria drží nad námi ochranný pláštík
Začíná středeční program. Cesty jsou mokré, ale neprší. Celý den se sice prohánějí mraky nad Svatou Horou, ale velký déšť se nespustí. Malá přeháňka je přede mší svatou. Ve chvíli, kdy mše začíná, se mraky roztáhnou a je vidět nádherná modrá obloha. Pomalu se stmívá a mše pokračuje. Je to moc krásné. Následuje pantomima a závěrečná modlitba. Jinde v republice již prší. Na Svaté Hoře se také dalo do deště, ale až ve chvíli, kdy skončil program a dostali jsme závěrečné požehnání. Naše maminka nad námi drží ochranný plášť. Modlitby nejsou zbytečné.+ Honza, který to převedl do html:-)


Upozornění: Veškeré pravopisné a stylistické chyby byly učiněny za účelem prázdninového opakování českého jazyka.