0. číslo 1. číslo 2. číslo 3. číslo 4. číslo 5. číslo

Logo setkání Logo setkání

Úterý 17. srpna 1. číslo zdarma

Úvodník
Druhá lavice zleva.

Poutě na Svatou horu měl vždycky rád. Když mu bylo deset, tak tam při mši omdlel. Když mu bylo devatenáct, ve druhé lavici z leva řekl svému Pánu: Co chceš Ty, to chci já. Když mu bylo dvacet šest, spolu s rodiči tam slavil primici. A dnes je rád, že se na tomto kopci učil naslouchat Bohu a našel zde odvahu k přijetí povolání. Jenda Balík Být knězem je jeho velkou radostí. Na Svatou horu jezdí stále. I dnes je tady spolu s vámi a drží vám palce. Nepatří sice mezi zasloužilé a životními zkouškami prověřené starce, je jen o pár let starší než ty, ale ví, že hora nad Příbramí není obyčejná. Je tam postavený dům a v tom domě je krásně. A není divu, vždyť má dobrou hospodyni – Pannu Marii. A u ní je vždy dobře. Tam, kde je Maria matkou, tam se snadno rozmlouvá s jejím Synem. Tam se člověk nebojí.
Tak tedy:
VÍTEJ i ty DOMA
u své Matky!


Podpis Jendy BalíkaVod zelené žáby obsah
Žabička

Frontální vlna, která přišla s mládeží z celé republiky, zasáhla Rakousko, Maďarsko a naše srdce. Mírně se zvedl krevní tlak z přívalu nadšených poutníků, který přetrvá až do dalších dní. Ve čtvrtek mírně poklesne, ale vlna milosti od Pána zůstane stále vysoká. Ráno čekáme mlhu před námi i za námi, snad ne mezi námi. V našich srdcích bude snad jasno, přestože se možná přižene přeháňka lítosti nad hříchy při svaté zpovědi. Slunce vyjde v 5:53, my však vyrazíme ke snídani a modlitbě o něco později. Teplota vystoupne až k 25 stupňům. Měsíc si mírně přispí a vyleze na oblohu až ve 13: 25. Celé odpoledne nás bude provázet, a když zapadne, už budeme sbírat síly na další den.

Zelená žába se vám opět přihlásí.Netradiční svatební cesta obsah

Z tajných počítačových zdrojů jsme zjistili, že ve stavařském přípravném týmu s nadšením pracovali i čerství novomanželé. Seznámili se na Velehradě 97, kam přijel každý sám. Tehdá zcela „náhodou“ společně pracovali a potili se ve stavařském pracovním týmu. Stalo se, že si během setkání “padli do oka” a do dvou let byla svatba. Jak nám řekli, nynější účast ve stejné pracovní skupině berou jako děkovnou pouť. Další část své svatební cesty prožijí na chalupě u babičky v Kutné Hoře.

Kolik vděčných stavařů budeme mít na příštím celostátním setkání mládeže?Wtipy :-) obsah

Lékař: ”Paní, vy se mě nelíbíte.” ”Myslím si, pane doktore, že ani vy nejste žádný krasavec.”

Vyhlášený holič je hotov se svou práci. Opráší zákazníka – místního pana děkana a přinese mu zrcadlo aby se pán na sebe podíval. “Tak co, jste spokojen?” “Trochu delší.” - odpoví zákazník.

„Maminko, má rozinka nožičky ?” ptá se Pepíček maminky.
“Ne, Pepíčku.”
“Tak jsem snědl pavouka.”
Proč jsme tak unaveni obsah

V naší republice žije 10 miliónů lidí. Z toho je 5 miliónů lidí v důchodu, 3 milióny lidí na školách, milión jsou státní úředníci a policisté, 600 tisíc lidí je nemocných a 399 985 lidí je ve vězení. Zbývá tedy 15 lidí. 14 z nich je v tiskovém týmu a patnáctý jsi ty. Protože ale teď zrovna sedíš a čteš Svahora, nediv se, že máme tolik práce :-).


První reakce na Svahor obsah

Konečně k nám dolehla první reakce na náš nový časopis Svahor. Jeden člen „Vesmírného“ týmu po přečtení Svahoru prohlásil, že Svahor je jeden z mála časopisů, který kdy přečetl od začátku do konce.


Moraváci jedí chléb ke všemu obsah

Pracovní skupinka Informace byla na včerejším obědě zavalena neskutečným množstvím dotazů všech Moraváků, proč se k tak výbornému obědu (fazole + párek) nepodává pečivo. Proto opět slavilo vítězství známé rčení: „Jiný kraj, jiný mrav.”

Podle posledních informací přepadla početná skupina mladých lidí, hovořících „po Moravsky” místní pekárnu a té se poprvé v její historii podařilo vyprodat i tvrdý chléb, kterým se všichni museli dojíst. Podobná situace nastala i při pondělní výborné, bohužel však nedostačující, večeři, kdy jsme měli švestkové knedlíky. Většině moravských chlapců příděl pěti knedlíků nestačil, a tak k nim přikusovali nabídnutý chléb. Ne že by chlapce z Čech knedlíky nasytily, nenapadlo je však ke sladkým knedlíkům přikusovat “slaný” chléb. Ať chceme či nechceme, musíme přiznat, že i přes svou zvláštní kombinaci odcházeli Moraváci s plnými žaludky.


Perly z Hory obsah

Jednotlivé skupinky přípravného týmu mezi sebou komunikovaly také prostřednictvím vysílaček. Děvčata na recepci navíc přijímala také hovory po telefonu. Provoz byl velký a není divu, že se občas do sluchátka telefonu ozvalo: „Setkání mládeže Svatá hora recepce - přepínám.”

Během pondělí nám náš velký stůl, který tvoříme, trochu zezelenal.
(Reakce P. Tomáše na příjezd vojáků)

Já nechci loading, já chci pryč. (Pronesla unavená členka tiskového týmu, když se jí na obrazovce objevil jiný soubor, než chtěla.)

Mluví tady někdo česky?
(P.Tomáš se ptá čtyř hostů z Francie)

K: Prosíme o písničku L: Prosíme Tě vyslyš nás (při ranní modlitbě)


OBSAH:
Wtipy :-)
Reklama
Foto dne
Pití je dost
Upozornění
Perly z Hory
Vod zelené žáby
Proč jsme tak unaveni
První reakce na Svahor
Netradiční svatební cesta
Moraváci jedí chléb ke všemu
Rozhovor s P. Josefem Břicháčkem
Příloha: Taqás tady vítáme, milí poutníci!
Úryvek z homilie kardinála Meisnera při příležitosti květnového Fóra mládeže
Rozhovor s P. Josefem Břicháčkem obsah
Bazilika na Svaté Hoře má svého rektora - redemptoristu P. Josefa Břicháčka C.Ss.R., který zde působí již od roku 1990. Chtěli bychom Vám ho skrze tento rozhovor trochu přiblížit.

Kdo jsou to vlastně redemptoristé?
Redemptoristé jsou řád, který založil v 17. století svatý Alfons z Liguori. Jejich hlavním úkolem je misionářské působení. Název redemptoristé pochází z latinského slova "Redemptor", tj. Vykupitel. V roce 1948 nás bylo asi 320, v současnosti pouze 32. Lepší situace je ovšem na Slovensku, které tvoří spolu s naší republikou jednu provincii našeho řádu.

Jak se díváte na své působení zde na Svaté hoře?
Jsem velmi šťastný, že jsem mohl sem na Svatou horu přijít, neboť jsem s ní svázán vlastně již od dětství.

Mé působení zde je všestranné. Když jsem sem přišel, nebyla Svatá Hora sice ve špatném technickém stavu, přesto ale bylo nutné provést mnoho oprav, navíc bylo nutné řešit problémy s navrácením budov.

P. BřicháčekRád zpovídám, kážu, vítám poutníky (česky, německy a potom i v těch ostatních řečech, které neumím), ale s Boží pomocí se to dá zvládnout. Na Svatou Horu během roku přijíždí mnoho autobusů poutníků, jak z naší vlasti, tak ze zahraničí. Byli zde i poutníci z Filipín a Srí Lanky. Soška Panny Marie Svatohorské je zhotovena z tmavohnědého dřeva, proto ji chápou jako „jejich.” Všichni příchozí, kteří mají rádi Ježíše a ctí jeho matku Pannu Marii, jsou na Svaté Hoře jako doma. Dnes je třeba každému člověku ukázat, že ho máš rád a to je i úkolem našeho řádu. Mohu říci, že právě zde, na Svaté Hoře, jsem prožil nejvíce po stránce pastorační a jsem za to nesmírně vděčný.

Jaké bylo Vaše mládí?
Byli jsme rodina pevně věřící, a protože pocházím z vesnice asi 40 kilometrů odsud, chodívali jsme na Svatou Horu každý rok. Již od svého útlého mládí jsem se tak setkával s redemptoristy. Přesto jsem chtěl být jezuitou. Pak jsem ale studoval u redemptoristů v Libějovicích v jižních Čechách a nakonec jsem u nich i vstoupil do noviciátu. Byl jsem také u PTP ( Pomocný technický prapor, v 50. letech skládající se s kádrově nevhodných lidí ). Sedm a půl roku jsem pracoval na stavbě Orlické přehrady. Tak až si večer rozsvítíte žárovku, pamatujte si, že je to ze špičkové elektrárny vodního díla Orlík a že žijete i z mých mozolů.

Jak jste přijal, že se zde bude konat CSM ( Celostátní setkání mládeže )?
Když za mnou přišel P. Jenda Balík s prosbou, aby se zde konalo setkání mládeže, okamžitě jsme byli všichni pro. Řekli jsme: „Jeníčku, pro tebe uděláme všechno, co budeš potřebovat.” Je velmi důležité vytvářet jednu rodinu, proto jsme velice rádi, že se setkání bude konat právě zde, na poutním místě celé naší vlasti. Krásně to vyjádřil kardinál Meisner při příležitosti Fóra mládeže: „Čechy mají hlavu, to je Praha, ale mají také srdce, a to je Panna Maria na Svaté Hoře.” Je velice důležité si toto uvědomit, protože mládež, má-li mít v centru svého života Ježíše Krista, je nutné, aby měla také v úctě Pannu Marii. Je-li toto všechno pohromadě, nemusíme se o dnešní mládež bát. Jsme tedy rádi, že se zde mládež setká a prohloubí svůj duchovní život.

Nakonec bych Vás chtěl poprosit, abyste se pořádně modlili a poslali nám také některé vaše studenty, aby se stali redemptoristy. Za to bych vám všem byl vděčen.

P. Josef Břicháček po vyčerpávajícím a duchovně bohatém působení na Svaté hoře bude od září letošního roku pokračovat ve své kněžské službě v Pelhřimově. Spolu s mnoha vděčnými svatohorskými poutníky i my mladí mu za vše děkujeme a přejeme mu, aby i na novém působišti mnoho lidí nakazil svým elánem.Milovaní mladí přátelé obsah
Úryvek z homilie kardinála Meisnera při příležitosti květnového Fóra mládeže.


Kdo jednou okusil Boha, ten nemůže přestat jej vychutnávat, neboť On chutná stále více. Kdo jednou našel zalíbení v Bohu, ten je navždy osvobozen a ten se navždy zbavil vší nechuti a absurdity, vší nudy a omrzelosti z Boha a jeho světa. Pán nabízí pro život mladých křesťanů tři způsoby životního stylu. Chtěl bych je opsat těmito hesly: pozitivní přisuzování, nasazení a osvědčení.

Pozitivní přisuzování. Bůh dnes potřebuje pro své plány k dobru světa lidi, kteří jsou ochotni podstoupit riziko, kteří mají odvahu: to jsou mladí a - já připojuji - také staří lidé. My, lidé středního věku, se sotva již k tomu hodíme. My jsme už etablovaní, my jsme si svůj život zařídili a my se obáváme rizika. Říká se, že máme unavenou a starou Církev, v níž je víc pohřbů než křtů. Čiňme toto zjištění nepravdivým tím, že se pokusíme být věřící mládeží, která přijímá odvahu Boží a předává ji dále, tak jak to činila Maria.

Nasazení. "Žít v nasazení Božím" je vlastně definice životního stylu mladých lidí. Vzpomínám zde na onoho mladíka v evangeliu o zázračném rozmnožení chlebů. Zástupy dospělých se nasytily z kapsy mladíka prostřednictvím rukou Pána. I dnes existuje mnoho mladých lidí, kteří to málo, které nosí ve svých srdcích, vloží do rukou Pána a On jejich nedostatek promění v hojnost. Milovaní mladí přátelé, Bůh počítá s vámi, s vaším nasazením, Bůh potřebuje tebe, abychom my dospělí nezemřeli hladem. Nepovažujte svou úlohu a své povolání v Církvi za příliš bezvýznamné.

Osvědčení. Bůh mladé lidi nebalí do vaty, když jej následují, a také jim nezaručuje dobře vytápěný obývák. On je postaví do situace, aby se osvědčili. "Postavte mne tam, kde řádí bouře, a nešetřete mne." Evangelista Marek vypravuje o mladíkovi, a nejspíš jím byl sám, který při zatýkání na Olivové hoře nejprve zůstal s Ježíšem, ale když jej chtěli také zajmout, vysmekl se a utekl. Marek se sice při zatýkání Ježíše ukázal jako zbabělec, ale při své misijní práci se pak stal velkým životopiscem Ježíšovým. Kdo z nás říká, že ještě nikdy neutekl, ten sám sobě lže, o tom jsem přesvědčen. Ale, milí přátelé, obstojme pak také v osvědčení Markově, obraťme se a dejme se do misijní služby Mistra a buďme svědky Jeho života.

Kardinál Joachim Meisner je arcibiskupem v Kolíně nad Rýnem.Pití je dost obsah


Mezi tím, co se včera ráno většina z přípravnému týmu modlila v kostele, sešla se zajímavá pracovní skupina. Naším úkolem bylo odnosit celý kamion limonád s příchutí grepu, pomeranče, citrónu, maliny a vody do sklepa pasáže stánků u baziliky. Ze začátku jsme jenom tak chaoticky pobíhali s baleními lahví, ale postupem času vznikl docela rychlý řetěz. Vypočítali jsme, že jeho průměrná přenosová rychlost byla 2 metráky za minutu. Přesto to trvalo asi hodinu a půl. Protože to bylo opravdu náročné, zpestřovali jsme si práci lidovými písněmi a láhve se nezřídkakdy vracely prázdné. Nakonec jsme to ale úspěšně složili, takže pití bude dost. (Viz obrázek)

Pití je opravdu dost :-)
Foto dne obsah
P. Jenda Balík: "Nebojte se, jinak jsem normální!"
P. Jenda Balík: "Nebojte se, jinak jsem normální!"
Reklama obsah
Reklama je dnes opravdu všude. . .
Reklama je dnes opravdu všude. . .
+ Honza, který to převedl do html:-)
Příloha: Taqás tady vítáme, milí poutníci! obsah


Už možná víš, že i na Tvůj příchod netrpělivě čeká 250 členů přípravného týmu, který se skoro celý týden snažil, aby i Ty si tady prožil pěkné chvíle. Náš přípravný tým se skládal z patnácti skupinek nejrůznějšího zaměření. Každá z nich Ti posílá malý vzkaz o sobě.

Zpívejte s námi, my s vámi taky zpíváme. Když něco pokazíme, nezlobte se na nás, my se na vás taky nezlobíme. A mějte nás rádi, my vás máme taky rádi.
Vaše Střípky

Zdravíme Tě z propagace! Budeme struční, protože nám tady právě dosychá barva na plakátu a musí se ještě dát do igelitu. Jeden dokresluje (šipku), druhý se zrovna přerazil o kýbl s latexem. Mimochodem ten máme až za ušima. Jinak nám říkají, že jsme šikovní. Zatím se nikdo neřízl, nevypil ředidlo ani si nepropíchl prst. Moc na vás vzpomínáme a každý tah se štětcem je prováděn od srdce.
Váš nej-nejbarevnější tým – propagace

Přejeme Vám příjemný pobyt v našich pětihvězdičkových hotelech. Buďte, prosím, shovívaví. Vás je hodně a nás málo.
Vaši ubytovatelé

Chceš si vyzkoušet svou tvořivost? Chceš si domů odnést (nebo někomu darovat) pěknou věcičku? Tak přijď ve středu nebo ve čtvrtek od 15,30 do 18,00 hod do prostoru ambitů baziliky.
Čekají na tebe tvořivé dílny!!!

Přejeme všem “Dobrou chuť”, zakazujeme fronty a případné povídání a zdržování během jídla. Vaše stravovací skupinka

1. Modli se!
2. Nezapomeň na svátost smíření!
3. Choď ke sv. přijímání!
4. Dbej pokynů pořadatelů!
Naše heslo zní: Ať se stane co se stane, po mši svaté sraz v sakristii. (Pozn. redakce)
Skupinka liturgů

Pevně doufáme, že nebudete mít příležitost stát se svědky toho, jak naše velkolepé dílo nadělá ze Střípků střepy.
Vaši stavaři

Drazí vši (chni),
budeme vám vděčni, když Vaše ctěná libost nebude používat hrubých a jiných produktů drůbežářského průmyslu při hodnocení hereckých výkonů režijní skupinky, která je složena z amatérů. Držte se hesla: “Lepší rajče v žaludku než rozmázlé na pódiu.”
Vaši vši z režie

Svatohorské ministerstvo zdravotnictví prosí a upozorňuje, že je nutné:
mít pokrývku hlavy
pít dostatek tekutin
mazat se opalovacím krémem, když svítí sluníčko
umývat si ruce mýdlem
oblékat se dle momentální předpovědi počasí (pravidelně uveřejňované v našem Svahoru)
nekupovat rizikové potraviny
při zdravotních potížích nečekat a ihned vyhledat zdravotníky
Vaši zdravotníci

Kdykoli, kamkoli, cokoli!
Vaše doprava

Ptejte se nás na co chcete, my vás pošleme tam, kde vám to možná řeknou!
I když to tak nevypadá, taky pracujeme. Naše práce na rozdíl od mnohých jiných vyplouvá napovrch až dnes. Věříme a doufáme, že pro vás budeme schopni podávat stoprocentní výkony. Je totiž nemožné vědět vše co byste si přáli. Společnými silami a s Boží pomocí však jistě dosáhneme uspokojivého výsledku. Naše skupinka má na starosti kromě vaší informovanosti také ztráty a nálezy, sbírky a prodej triček s logem setkání. Dále pak vám budeme zprostředkovávat zprávičky z domova i ze světa včetně zpráv o počasí.
Naši skupinku najdete v ambitu podél prostranství před bazilikou, což je pevný bod našeho uběhaného světa. Přejeme vám co nejvíce příjemných a nezapomenutelných zážitků z tohoto setkání.
Informace

Mějte s námi trpělivost, snažíme se, abyste alespoň tušili, kde jste. Když zabloudíte, sledujte oranžovou.
Vaši pořadatelé

Pouť přípravného týmu na Makovou horu


Upozornění: Veškeré pravopisné a stylistické chyby byly učiněny za účelem prázdninového opakování českého jazyka.