0. číslo 1. číslo 2. číslo 3. číslo 4. číslo 5. číslo

Logo setkání Logo setkání

Sobota 14. srpna 0. číslo zdarma

Úvodník
Druhá lavice zleva.

Ten dělá to, a ten zas tohle… znáte tu píseň? Když se dívám kolem sebe, i tady každý něco pořád dělá… Čím změřit velikost toho, co kdo dělá?

Velikostí srdce, které do toho vkládá, úsilím a zodpovědností, s jakou ke svým úkolům přistoupím, čistotou úmyslu, s nímž svou práci vykonám.

Kdybych nedělal svou práci pro Ježíše, jehož můžu najít v každém člověku okolo, byl bych vždycky nula, i kdybych dělal sebedůležitější práci.

Bude-li v mé práci On, První i Poslední, zvýším velikost své práce nespočitatelně.

Ať tedy roste hodnota práce každého z nás, aby vše naplňovala láska, která je přece svorníkem dokonalosti.
P. Vít Zatloukal
Počasí(čko) obsah
Žabička

Vod zelené žáby

V neděli ráno očekáváme výraznou okluzní frontu na snídani a balíček přeháněk k obědu. Je pravděpodobné, že se situace pro pouť i zpolojasní, nebo bude nad Makovou horou bouře radosti a nadšení z patnáctikilometrové procházky. Teploty dosáhnou až stupně "teplo". Slunce zapadne ve 20:19 minut, kdy se snad vrátí i poslední znavení poutníci. Měsíc zapadne ve 22:22 a my zapadneme do spacáků ve 23 hodin. (Tolik stupňů bude maximálně přes den, v noci bude chladněji, někde dokonce i zima).Wtipy :-) obsah

Baví se dva policajti: "Dal jsem si včera udělat IQ test." "Jo? A jaký je výsledek?" "Chválabohu, negativní.“ Netopýr letí lesem a v plné rychlosti narazí do stromu. Spadne dolů, po chvíli se probere a říká si pro sebe: “Do háje, já se s tím walkmanem jednou zabiju . . .” "Děti", osloví třídu paní učitelka, "jak se říká člověku, který mluví nepravdu?" Hlásí se Agáta: "Takovému člověku říkáme lhář." "Správně. A jak říkáme tomu, kdo nám říká pravdu?" "Takovému člověku", míní dívka, "říkáme sprosťák." „Miláčku, pojď, zajdeme si do kina.“ „Ale vždyť už jsme tam byli !“ „No jo, ale teď už dávají zvukové filmy!“

„… a kdybychom včera nešli na vandr, dneska by  určitě  nepršelo…“

„… a kdybychom včera nešli na vandr, dneska by určitě nepršelo…“


Nezaplacená inzerce obsah

Prodám mobilní telefon ruské výroby.
Zn.: I s podvozkem

Neumíte vařit? Přijďte k nám!
Zn.: Najíte se jako doma.

Prodám štěňata foxteriéra.
Zn: Chutnají skvěle!

placená reklama České katolické pojišťovny „Svatá Aliance“

placená reklama České katolické pojišťovny „Svatá Aliance“

Maskot obsah

Maskot tiskového týmu

Toto je náš maskot, který se jmenuje Svahor, kouká na nás z monitoru a zvláště zpozorní, pokud něco uděláme špatně.


Důležité upozornění Nepřehlédněte! obsah

Upozorňujeme všechny, kteří by z jakéhokoliv důvodu neměli cedulku, že neprojdou skrz našeho klíčníka svatého Petra. Dle úředního svatohorského nařízení 8/1999 sb. §15 odst. b je totiž nutnou podmínkou pro vstup na svatou půdu a přistupování k svátostem viditelně připevněná a čitelně vyplněná (a samozřejmě vlastní!!!!) cedulka. Po lopatě řečeno: “Bez cedulky nejen že nedostaneš sv. přijímání, ale i případná sv. zpověď bude neplatná.” Pamatujte na Kristova slova: “Lépe projde velbloud uchem jehly, než člověk bez cedulky do Božího království!”


Pod okny naší redakce se začaly dít zajímavé věci. Několik stavařů tam začalo konstruovat předměty, které by podle našich exkluzivních informací měli sloužit jako krmítka pro velký počet hladovců, kteří přijedou v úterý. Fotografii vám přineseme v příštím čísle.

OBSAH:
Maskot
Wtipy :-)
Upozornění
Maková Hora
Slůvko na den
Vod zelené žáby
Z pozvání biskupů
Nezaplacená inzerce
Ze života několika skupinek
Důležité upozornění Nepřehlédněte!

Slůvko na den obsah
12.8.1999 “Jen jednoho je třeba”
P. Mirek Šimáček
Život je cesta a setkání, jako třeba toto, jsou zastaveními k načerpání sil. Na naší cestě nás čeká mnoho práce, ale jak napsal J. Š. Baar ve svém románu Jan Cimbura (nezapomeňte si přečíst) “práce není zatracená, ale požehnaná”. Při vší práci nesmíme ale zapomínat, že “jen jediného je třeba”. Nasloucháme-li Bohu a žijeme-li v jeho přítomnosti, všechno, co pro něj uděláme nebo obětujeme se nám stonásobně vrátí.

13.8.1999 “Jeho milosrdenství trvá navěky”
P. Vítek Zatloukal
Bohatstvím života je radost tryskající ze srdce, ale hodně často tuto radost přes svou bolest, přes svůj kříž necítíme. Právě Kristův kříž nám nabízí cestu k odpovědi na naše trápení a úzkosti. Kříž totiž symbolizuje svým vodorovným břevnem šíři našeho života od radosti k smutku zatímco jeho svislá část vyjadřuje naše směřování k Bohu. Na naší cestě do otcova domu nemůžeme dospět ke vzkříšení bez kříže.
V našich pochybnostech, slabostech, ale i radostech bychom si měli uvědomit, že nejen jeho milosrdenství, ale také jeho “věrnost” trvá navěky. Jen my lidé jsme možná příliš krátkozrací.

14.8.1999 „Nebudete-li jako Boží děti nevejdete do Božího království“
P. Slávek Švehla
Jeden člověk se ptal mnicha, jak se dostat do Božího království. Místo odpovědi ho mnich stále posílal s košíkem pro vodu, až člověku došla trpělivost a protestoval: „Tohle nemá s tím, jak se dostanu do Božího království, nic společného! To je nesmyslná práce!“ A teprve nyní dostal od mnicha odpověď: „Všiml sis, jak je teď košík čistý?“ Není důležité, zda se nám vždy daří žít podle Božích zákonů, ale že se o to stále znovu pokoušíme.
Náš život neovlivňují pouze velké, důležité věci, ale také mnoho maličkostí. Letmý úsměv dítěte, drobná službička nebo jedno ze čtyř kouzelných slůvek jako prosím, děkuji, dobrý den a ahoj (pro vzdělanější nashledanou) dokáží potěšit více než běžné strojené chování dospělých. Možná právě proto řekl Ježíš: „Nechte děti přijít ke mně, neboť takovým patří Boží království“.Z pozvání biskupů obsah

Drazí mladí lidé,
Srdečně vás zdravíme, my – vaši biskupové. Myslíme na četná setkání, která jsme při různých příležitostech s vámi prožili. I na Svaté Hoře u Příbrami můžete vydat svědectví, že Bůh žije, že je Láska a Život, a že je nezbytně potřebné, abychom ho pozvali mezi nás.

Vaši biskupovéMaková Hora obsah

Než se v neděli vypravíme na pouť na další mariánské poutní místečko Středních Čech, nedalekou Makovou Horu,Maková hora rádi bychom vás stručně seznámili s jeho historií.

Kostel na Makové Hoře, který je zasvěcený sv. Janu Křtiteli a Panně Marii Karmelské, byl vystavěn v první čtvrtině 18. století ve stylu „vlašské renesance“ neboli vrcholného českého baroka.

Karmelitáni sem přenesli, neznámo odkud, sošku Panny Marie škapulířské, která je asi 50 cm vysoká a pochází z první poloviny 17. století. Také tato soška (podobně jako svatohorská) byla v baroku opatřena šatičkami. Na počátku tohoto století jeden z administrátorů, když se ocitl zcela bez prostředků, zde strávil posledních 16 let svého života v absolutní chudobě, sužován nemocí. V době, kdy ještě žil jeho bratr, fungoval na Makové i moderní, čtyřnohý vodovod. Byl to oslík, který tahal v soudkách ze vsi Smolotel vodu.

Pro ty, kteří sem rádi někdy vrátili, snad několik dalších nutných údajů. Pouť na Makové je první neděli po 16.7. Bohoslužby jsou každou neděli vždy ve dvanáct hodin. Navíc každou první sobotu v měsíci se můžete ve 10.00 zúčastnit růžencové pobožnosti a potom také mše svaté.Ze života několika skupinek obsah


Nevíte, kam na svatební cestu? Máme pro vás jedinečný tip, který nenajdete v katalogu žádné cestovní kanceláře. Jak naši zpravodajové zjistili z nezávislých (nezávazných) zdrojů, máme mezi sebou čerstvé novomanžele, kteří měli geniální nápad strávit svou svatební cestu stavěním pódia.
Tento pár není ovšem jedinou zvláštností stavební skupinky. Kromě mohutných, statných a svalnatých (nej)mužů, zde můžete spatřit při pilné práci i několik spanilých dívek. Zajímalo nás, zda i ony trénují své svalstvo a nervy lezením v nebezpečných výškách a manipulací s rezavými trubkami. Dostalo se nám ale ujištění, že jejich dívčí krása neutrpí, neboť jejich hlavním úkolem je starat se o psychické i fyzické blaho a bezpečí našich větrem ošlehaných mužů.

Úplatky existují i mezi námi
V okamžiku, kdy tiskový tým usilovně přemýšlel nad názvem našeho bulletinu, zaklepal pošťák a přinesl Jendovi Balíkovi balík. Jak jsme později zjistili odesílatelem byla režie, která se nás snažila uplatit sladkostmi i něčím tvrdším. Za chvíli dorazil vynikající vyjednávač, kterému jsme bohužel podlehli. Někteří členové tiskového týmu ještě v noci ze spaní křičeli hrůzou “Svahor, Svahor”.

Informace bez informací
Zeptejte se nás na co chcete, a my vás pošleme za někým, kdo vám to možná řekne. Členové informační skupinky však nebyli schopni své heslo první den plnit. Nedostali jsme z nich žádnou informací, protože oni se museli ptát nás. Jako jediní zde byli duchovně i informačně osiřelí, jelikož jejich hlavní informátor Slávek dorazil až další den. Nyní už pracují ze všech sil, aby své heslo naplnili. Dokonce používají pro zvýraznění svých schopností i speciální “bikolóru”.
Propagace má kliku
Z našich tajných zdrojů v propagačním týmu se k nám donesla zajímavá zpráva. I na toaletě potřebuje člověk pomocnou ruku, možná spíše kliku. Nejmenovaná členka propagace zjistila po usazení na záchodovou mísu, že dveře nemají kliku. Naštěstí její blízký bližní se inspiroval kázáním ze mše svaté a podal jí pomocnou ruku s klikou...

Minuli se povoláním?
Při cestě za vzděláním do 1. ZŠ se nám naskytl neuvěřitelný pohled na štíhlého muže ve slušivém modrém obleku (montérkách) zuřivě hrabajícího trávník. Už jsme chtěli pochválit pilnou službu Městského úklidu Příbram, když jsme si všimli pracovníkova svítícího kolárku. Z našeho pracanta se vyklubal člen liturgické skupinky. Jeho spolubratři hrabali opodál. Asi nás někteří katolíci nebudou mít rádi, ale při pohledu na jejich plné nasazení a zaujetí do práce, nás napadlo, zda by neměli ještě popřemýšlet o správné volbě svého povolání. Slušelo jim to.

Pionýři, pionýři, malované děti…
Tuto píseň a možná mnohé jiné má na rtech příbramská mládež při pohledu na naše pořadatele se slušivými oranžovými šátečky. Vzali si tato slova k srdci a stali se hned druhého dne pravými průkopníky (pionýr=průkopník). Hned při první průzkumné výpravě se jim totiž podařilo odhalit slabiny příbramského turistického značení, což ale zjistili až v areálu fabriky.

+ Honza, který to převedl do html:-)


Upozornění: Veškeré pravopisné a stylistické chyby byly učiněny za účelem prázdninového opakování českého jazyka.