Kronika - sobota 21. 8.

Na pódiu visí nápis: Na cestě domů. V tomto dni si máme uvědomit, že Maria je naší průvodkyní, průvodkyní do Otcova domu. Heslo dne a slovo na den nám pověděl po dobré snídani ( chléb a čaj, k tomu balíček s obědem) P. Mirek Šimáček, sám velký vůdce a strůjce tohoto setkání. " Udělejte všechno, co vám řekne ". Chladné dopoledne jsme všichni pocítili na svém těle, ale u srdce nás hřála slova P. Šimáčka, neboť jsme si uvědomili, že Maria nás má pod svou ochranou. Všech téměř čtyři tisíce lidí jsme se k ní v krátké modlitbě obrátili, každý s tím svým, co měl na srdci a sami jsme pak následně chtěli vyslechnout to, co Ona promlouvala k nám. I při mši svaté, která následovala, jsme z úst samotného pana kardinála Miloslava Vlka slyšeli, že Panna Maria je s námi na cestě. Na začátku mše svaté nám otevřel nevídané a pro mnohé nečekané poselství od svatého Otce. Pozdravil nás česky napsaným dopisem, ve kterém projevil českým katolíkům velkou náklonnost. S radostí vzpomněl na setkání na Svatém kopečku a vyslovil své upřímné povzbuzení mládeži přítomné na tomto setkání. Z jeho rukou nám předal na konci mše svaté zvláštní apoštolské požehnání, které patří i našim rodinám. My máme teď příležitost napsat každý přímo svatému otci, co bychom mu rádi vzkázali. Na poděkování dostal, stejně jako každý host, i pan kardinál velkou kytici a upřímné díky od nás mladých. Po mši svaté nás svými slovy vyprovázel P. Jenda Balík na pouť. Z Jiráskových sadů se vydalo Deset autobusů se čtyřmi sty poutníky na nedaleká místa, odkud putovali zpět. Čtyři velké skupinky, jedna po druhé , rozdělené na diecéze ( nejmohutnější olomoucké stádečko vedl otec Ivan z Rajnochovic), opustili plácek se slovy Na cestu s námi, k tomu jim hráli Střípky a tak se vydali na pouť plnou krásných darů.
Tyto velké skupinky vedli naši skvělí pořadatelé, celkem čtyři zastavení měla připomenout čtyři prožité dny Svaté hoře. S krásnou symbolikou uzlíků, které si uvázal každý poutník na svém šátečku, jsme si připomněli, že tu není nikdo sám, vždy tu je někdo, kdo na nás myslí. Provázky nás spojili se všemi v jedno silné, nerozdělitelné společenství, kde každý má své místo. Na poli si každý hledal dáreček, který s láskou věnoval někomu druhému. Andělé strážní nad námi bdí a my si to snad ani často neuvědomujeme, tak nám to připomenou humorně visící andílci na kládě, kteří ještě stihli mávat rukama a zpívat. Cestou jsme si povídali, přiblížili se a spojili společnou modlitbou růžence a zpěvem. Všichni se vrátili mnohem veselejší, než když za zamračeného nebe opouštěli Svatou horu. Nyní svítilo sluníčko na obloze i na jejich tvářích. Všech tři tisíce prošlo klenbou brány, která byla polepená našimi dary pro Boha(napsané na lístečku), do Božího města, do Otcova domu. Celé setkání provází opravdu Boží požehnání. I nevěřící lidé nad námi ze svých oken a na ulicích žasnou. Novináři města Příbram se o nás více a více zajímají, podílí se na téměř všech akcích, na titulních stranách novin se objevují slova, která nás od rána provází celým dnem " jak chcete, aby druzí jednali s vámi,..", udivilo je naše pozdravení pokoje "…pro laiky je okamžik, kdy tisíce mladých poklekne, skloní hlavu a modlí se chvílí, kdy běhá mráz po zádech. A což teprve, když biskup vyzve k pozdravení pokoje a desítky neznámých mladých lidí k vám bez ostychu zamíří, aby vám přátelsky podali ruku a usmáli se. Až mě to vyděsilo..", " katolické církvi nechybí vtip…", objevovali se dokonce i pochvaly na pořadatele, kteří zajišťovali bezpečnost při přesunech městem, reklamy na "bulvární nočník " Svahor atd. Články o Svaté hoře je příbramský deník přímo zaplaven už od čtvrtka.

Kronika Fotogalerie Svahor Texty Fórum
Přípravný týden | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle