Kronika - úterý 17. 8.

„Přijměte jeden druhého do svého společenství jako Kristus nás k oslavě Boží.“ S těmito slovy jsme vstupovali do nového dne. Promluvil je k nám P.Šimáček na ranní mši svaté, kterou pro nás sloužil v bazilice. I jeho kázání o lásce ke každému mému bližnímu nám dlouho bude znít v srdci. V podání pokoje jsme se spojili v lásce se všemi v bazilice, ale i doma, v naší zemi a na celém světě. Byl to krásný a povzbudivý vstup do dne plného dění. Hned po mši nastaly všemožné přesuny. Každý byl někde potřeba, měl své místo, kde byl nenahraditelným. A tak pořadatelé zaujmuli stanoviště po celé Příbrami, město je protkané nejrůznějšími letáčky a šipkami, nikdo nemůže nenajít centrum, nebo svou školu. Ubytovatelé obsadili se seznamy očekávaných své školy. Ke každému bylo přiděleno několik vojáků jako pomocná síla a tak bylo vše připraveno pro ty, kteří už dopoledne přijížděli. Seznamy se plnily, po celé Příbrami se začali objevovat nápadně velké skupinky mladých děcek s barevnýma cedulkami. I vojáci se aktivně zapojili, hlídali parkoviště, tábor, aparaturu, pomáhali městské policii a byli připraveni na noční hlídky pódia a na vše, co bude potřeba. Sjeli se sem z celé republiky a jsou vskutku velmi rádi, že zde s námi mohou být. Velí jim nadporučík Svoboda a přijel s nimi i P. Tomáš Holub. Město opravdu žije. A co teprve na Svaté hoře! Stalo se z ní velké mraveniště plné těch nejpilnějších mravenečků. Před pódiem pracují dílny a propagace, kolem pobíhají stavaři, na pódiu nacvičují Střípky ve společnosti pánů zvukařů, jejichž stánek znenadání vyrostl před pódiem. Liturgové propočítávají, jak se osmdesát kněží, šedesát Střípků a k tomu koncelebranti poskládají na pódium, dále dokončovali přípravy na křížové cestě, sepisovali přímluvy a mimoto měli tu čest, že mohli během odpolední adorace bdít u Pána Ježíše. V centru se to jen hemží lidičkami z různých vážených pozic (pan starosta města), počítačové místnosti jsou prodchnuty myšlenkami a nápady nad novým číslem Svahoru, který má dnes pro všechny příchozí vyjít tiskem i s přílohou a to díky pracovitým tiskařům. Práci některých přerušil snad jen oběd.
V ulicích k večeru stále přibývá více a více nových tváří, které už u vlaků vítají skvělí pořadatelé. Všichni si chtějí prohlédnout krásnou starou Příbram, spousta z nich zavítá i na Svatou horu. Procházejí se společně s řadami náhodných poutníků chodbami ambitu,který je neskutečně nápaditě vyzdoben propagací a dílenským uměním. Dočíst se zde můžete o nejrůznějších hnutích jako je Fokoláre, sestry založené sv. Vincentem de Paul,o Rajnochovicích a Příchovicích, to vše v doprovodu barevných fotografií. Na pilířích obdivují poutníci malované skleničky a kamínky,které si budou moci sami vyrobit. Po letech se zde potkávají staří známí, příbuzní a nebo noví kamarádi z posledních akcí. Jako příjemné překvapení je pro ně připravena mše svatá, kterou slouží mons. Paďour v chrámě sv. Jakuba na příbramském náměstí T. G. Masaryka. Svou přítomností na pozdní večeři nás poctili i členové ostravského studia Telepace. Kolem sedmé hodiny večer, kdy mělo být oficiální zahájení setkání, se plácek před pódiem plnil a plnil a plnil. Mezi všemi pobíhali tiskaři s prvním číslem Svahoru. Mnozí vůbec nic nechápali, jen udiveně kupovali jakýsi Svahor, sedali si tam, kde je posílali ti s těma oranžovýma šátkama a někteří snad žili ještě v domnění, že je čeká nějaká večeře. Konečně pokřtila režie dokonale zbudované pódium svou tak utajovanou a připravovanou pověstí z dávných dob, pověstí o Svahoru. Tímto bylo nenávratně zahájeno celostátní setkání mládeže na Svaté hoře u Příbramy. Naším úkolem teď bude vytvořit jedno velké společenství- město, jehož základem bude Bůh. Bude to týden zastavení na naší společné cestě do Otcova domu. Na začátku nás pozdravil P. Miroslav Šimáček, bez kterého by to vůbec nešlo. Představily se i jednotlivé diecéze (scénkou na pódiu). Moderátoři dále představili na pódiu Milana Tesaře, pracovníka Rádia Proglas, které bude v těchto dnech velkým pomocníkem. Na vlnách 96.0 si každý může poslechnout živé vysílání z pódia. V jejich stanu se neustále pracuje a tak není radno kolem něj raději ani chodit. První společný večer doprovázely nepřekonatelné Střípky a na závěr jsme odevzdali sami sebe, své blízké, své starosti a radosti do rukou našeho Otce při společné adoraci, které se ujal Mons. Paďour.

Kronika Fotogalerie Svahor Texty Fórum
Přípravný týden | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle