„Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“ Jan Pavel II.

Pod tímto motem se jako předstupeň Celostátního setkání mládeže konalo v polovině května roku 1999


1. FÓRUM MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY


Na Svaté Hoře u Příbrami měli mladí lidé z celé České republiky možnost spolu hovořit na různá témata. Idea tohoto setkání byla převzata z tzv. mezinárodních fór, která předcházejí každému Světovému dni mládeže - setkání mladých lidí s papežem. Myšlenku zkusit podobnou akci u nás navrhl účastník Mezinárodního fóra v Paříži Tomáš Pekař, který tehdy zažil, co to znamená být členem církve - společenství tak uceleného i rozmanitého zároveň.

Těžištěm fóra byly rozhovory mladých lidí ve skupinách na vybraná témata, která se úzce dotýkají církve, společnosti a mladých lidí.

Kronika Fotogalerie Svahor Texty Fórum
Fórum mládeže ČR | Závěry skupin | Z kázání Mons. Meisnera